Webmail personeel
webmail personeel

 

 

bloem_correctie_sleutelcompetentiesAl de studierichtingen van de tweede en de derde graad worden gegroepeerd in vijf interessegebieden.

Na het beëindigen van een opleiding ben je klaar om door te stromen naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt, afhankelijk van de gevolgde studierichting.

 

Binnen een interessegebied worden de verschillende studierichtingen gegroepeerd in functie van het einddoel dat ze nastreven.

Aan de linkerzijde, het lichtste deel van de kleurenschaal, bevinden zich de doorstromingsrichtingen.

De leerstof in deze studierichtingen is theoretisch, abstract en algemeen en heeft vooral tot doel de leerlingen een zeer brede algemene kennis en vaardigheden te laten verwerven om hen voor te bereiden op hoger onderwijs. Dat kan een professionele bachelor zijn of academisch hoger onderwijs.

Informatie over slaagkansen in hoger onderwijs vind je op de website van het VVKSO

via deze link: http://toekomstso.vvkso.be/

Hoe groter de aansluiting tussen het hoger onderwijs en het gevolgde interessegebied, hoe groter de slaagkansen. Uiteraard is de nodige inzet en studiemotivatie een belangrijke factor.

 

In het midden van de kleurenschaal bevinden zich studierichtingen die een dubbel einddoel nastreven. Enerzijds is het diploma geschikt om onmiddellijk naar de arbeidsmarkt te stappen, anderzijds biedt het ook nog kansen om via een professionele bachelor een diploma hoger onderwijs te behalen.

Aan de rechterzijde van de kleurenschaal, de donkerste kleuren, bevinden zich de studierichtingen waar de leerstof concreet, toepasbaar en zeer specifiek is afhankelijk van het interessegebied.

Deze studierichtingen bereiden in de eerste plaats voor op onmiddellijk tewerkstelling. Na het beëindigen van zo een studierichting ben je klaar om onmiddellijk aan de slag te gaan.

 


Economie en maatschappij


Welzijn en maatschappij


Taal en cultuur


Kunst en creatie


Wetenschap en techniek